Jednomjesečna ljetna pauza za volonterski program koji se proteže od početka decembra 2015. godine, završila je u drugoj polovini jula. Centar za socijalni rad u ulozi organizatora volonterskog  programa, potražuje opet omladinu koja ima afinitete za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. U dogovoru sa koordinatorom dnevnog centra identifikovali smo volontere koji nesebično dijele svoje slobodno vrijeme da bi korisnicima uljepšali boravak i rad sa stručnim osobljem. Informacije koje dobijamo od volontera govore o visokokvalitetnoj usluzi defektologa, vaspitača i roditelja djece koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima. Slobodno možemo reći da kroz pomenuti volonterski program povećavamo broj specijalizovanih volontera koji poslije voloterskog angažmana svoje formalno obazovanje nastavljaju na studijskim programima defektologije, socijalnog rada, pedagogije i psihologije.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.