Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža Omladinskih Centara za animiranje, razvoj i trening“ i „Perpetuum mobile“ – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, bili su organizatori ove četvrte konferencije omladinskog rada u Republici Srpskoj, koja je u periodu od 21. 12. – 23. 12.  2016. godine u Domu omladine, u Banjoj Luci okupila mlade ljude sa sličnim afinitetima.

Konferenciju je otvorila Ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Jasmina Davidović, a prisutne je pozdravio i šef odsjeka za strateške, normativne i pravno – analitičke poslove u Ministarstvu omladine i sporta u Vladi Republike Srbije, Aleksandar Voštić.

Ovoga puta učesnici su tri dana imali priliku da učestvuju u zanimljivim radionicama, da prisusutvuju Stručnom skupu „Značaj omladinskog rada“, kao i savjetovanju o problemima sa kojima se susreću omladinske organizacije, sa predstavnicima Popreske uprave, fonda PIO Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Podsjetićemo vas da je cilj konferencije jačanje omladinskog sektora  u Republici Srpskoj  kroz razvijanje međusobnih partnerstva i zajedničke saradnje, ali i umrežavanje sa organizacijama iz Srbije, u cilju jačanja prekogranične saradnje. Konferencija je podrška  razvoju i implementaciji lokalnih omladinskih strategija i Omladinske politike Republike Srpske 2016-2020.
Sudeći po reakcijama učesnika/ca, put ka ostvarenju ciljeva konferencije svakako je ispravan, a pružena im je i prilika za razvoj i promociju buduće saradnje kao i kreiranje plana rada zajedničkog djelovanja. Konferencija je zatvorena godišnjom skupštinom članica M.O.C.A.R.T.-a, na kojoj su u članstvo primljena dva nova omladinska centra, Centar za mlade iz Kostajnice i Centar mladih Ugljevik, te sada mreža broji 16 članica iz 13 opština Republike Srpske, a Udruženje Most je jedna od njih od samog početka.

Do naredne konferencije, uživajte u fotografijama, koje možete pogledati na Fb stranici udruženja Perpetuum mobile :

https://www.facebook.com/pg/perpetuummobilebl/photos/?tab=album&album_id=10155353146417119

Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 30, 2016

Održana radionica “Upoznaj svoja prava i prilike”

Mladi sa invaliditetom posjetili su Gradišku u sklopu radionice "Upoznaj svoja prava i prilike". Organizator…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.

IT Courses in Most!

We gonna start  new courses in June!

1) Basic EXCEL

2) Programming with Python

Courses are provided in english only (so you have also a chance to improve it). Courses are totally FREE! Take your chance then.

Check more details and apply here

See you soon!