Neformalna saradnja sa JZU „Dom zdravlja“ Gradiška počela je u oktobru 2015. godine kada su stručnom osoblju Centra za zaštitu mentalnog zdravlja prezentovane metodologija rada i aktivnosti Dnevnog centra Gnijezda Gradiška. Od tada se razmjenjuju informacije u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa u pružanju usluga dnevnog zbrinjavanja.

Dana 21.04.2017. godine partnerstvo je formalizovano potpisivanjem Memoranduma o saradnji u oblasti zdravlja i socijalne zaštite između JZU „Dom zdravlja“ Gradiška kojeg je zastupala načelnica Centra za zaštitu mentalnog zdravlja mr sc. med. dr Ivana Simić Medojević i Udruženja Most koje je zastupao Predrag Borojević, izvršni direktor. Zajedničke aktivnosti potpisnika Memoranduma prvenstveno će se odnositi na identifikaciju korisnika usluga dnevnog zbrinjavanja, te osmišljavanje preventivnih aktivnosti za ranjive kategorije stanovništva u lokalnoj zajednici.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 30, 2016

Održana radionica “Upoznaj svoja prava i prilike”

Mladi sa invaliditetom posjetili su Gradišku u sklopu radionice "Upoznaj svoja prava i prilike". Organizator…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 27, 2016

Udruženje Most na 4. Konferenciji omladinskog rada Republike Srpske

Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.