Neformalna saradnja sa JZU „Dom zdravlja“ Gradiška počela je u oktobru 2015. godine kada su stručnom osoblju Centra za zaštitu mentalnog zdravlja prezentovane metodologija rada i aktivnosti Dnevnog centra Gnijezda Gradiška. Od tada se razmjenjuju informacije u cilju razvijanja multidisciplinarnog pristupa u pružanju usluga dnevnog zbrinjavanja.

Dana 21.04.2017. godine partnerstvo je formalizovano potpisivanjem Memoranduma o saradnji u oblasti zdravlja i socijalne zaštite između JZU „Dom zdravlja“ Gradiška kojeg je zastupala načelnica Centra za zaštitu mentalnog zdravlja mr sc. med. dr Ivana Simić Medojević i Udruženja Most koje je zastupao Predrag Borojević, izvršni direktor. Zajedničke aktivnosti potpisnika Memoranduma prvenstveno će se odnositi na identifikaciju korisnika usluga dnevnog zbrinjavanja, te osmišljavanje preventivnih aktivnosti za ranjive kategorije stanovništva u lokalnoj zajednici.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.