U Petak, 11.11.2016. održan je prvi intervizijski sastanak na temu: “Razmjena iskustava u implementaciji modela i usluga Porodična grupna konferencija” za novu generaciju PGK u 2016. godini. Sastanku je prisustvovao projektni službeni In Fondacije, Aleksandar Božić, koordinatori projekta iz Tuzle, Bihaća i Gradiške, zajedno sa nezavisnim koordinatorima i inicijatorima (predstavnici Centara za socijalni rad) S obzirom da je prošlo 6 mjeseci od realizacija projekta, koji se realizuje između nevladinih organizacija i Centara za Socijalni rad, cilj sastanka bio je razmjena rezultata ostvarenih u proteklih 6 mjeseci, predstavljanje slučajeva, izazova i dilema sa kojima se susrećemo u realizaciji projekta, kao i da se utvrdi dinamika predstojećih aktivnosti u realizaciji porodičnih grupnih konferencija. Sve organizacije su iznijele pozitivne strane modela porodičnih grupnih konferencija kao i dobar procenat uspješno relizovanih, ali da je neophodno uspostaviti dodatnu saradnju sa školama i drugim ustanovama socijalne zaštite kako bi ovaj model bio prepoznatljiviji.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 30, 2016

Održana radionica “Upoznaj svoja prava i prilike”

Mladi sa invaliditetom posjetili su Gradišku u sklopu radionice "Upoznaj svoja prava i prilike". Organizator…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 27, 2016

Udruženje Most na 4. Konferenciji omladinskog rada Republike Srpske

Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.