IZVJEŠTAJ SA OKRUGLOG STOLA ODRŽANOG 02.11.2016.

Unazad godinu dana Udruženje Most razvija nove usluge u lokalnoj zajednici koje se odnose na rad sa najranjivijim grupama djece i njihovim porodicama. Projektne aktivnosti Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška i Porodičnih grupnih konferencija uključile su mnogobrojne partnere bez kojih je nemoguće pružiti kontinuiranu i visokokvalitetnu uslugu.

Nadolazećim sastankom, prisutnima smo željeli ukazati na ostvarene rezultate u preventivnom radu, ali i na izazove s kojima se svakodnevno susrećemo u praksi. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Centra za Socijalni rad Gradiška, Centar za mentalno zdravlje, psihološko-pedagoške službe osnovnih i srednjih škola, Udruženje samohranih roditelja „Svjetlost“, Udruženje roditelja sa četvoro i više djece, predstavnici Opštine Gradiška i OO Crveni krst Gradiška.

Predstavnici Udruženje Most su u uvodnom obraćanju pozdravili prisutne i zahvalili se na velikom odzivu i dosadašnjoj saradnji na realizaciji aktivnosti kroz projekte Dnevni centar Gnijezdo i Porodične grupne konferencije – PGK. Nakon toga, Miroslav Gajić je predstavio rezultate rada u proteklih 14 mjeseci realizacije projekta Dnevni centar Gnijezdo Gradiška,  a dosadašnji  rezultati pokazali su da je 50 korisnika uključeno u DC”Gnijezdo”, najveće pomake možemo da vidimo u socijalizaciji korisnika, te povećanju opšteg školskog uspjeha i vladanja. Daliborka Ignjatić je predstavila rezultate na projektu Porodične grupne konferencije. Od maja mjeseca  realizovane su 4  PGK, 5 djece direktno uključeno, 11 članova porodične i 15 članova socijalne mreže uključeni u aktivnosti; 2 PGK uspješno finalizirane sa pozitivnim ishodom, 2 PGK su još u procesu praćenja.

Kraj sastanka donio je sljedeće zaključke:

  1. Svi prisutni su saglasni da su usluge koje se pružaju kroz Dnevni centar Gnijezdo i Porodične grupne konferencije od velikog značaja, ali da je potrebno raditi na njihovoj dodatnoj promociji u lokalnoj zajednici, te samim tim učiniti ove usluge vidljivijima.
  2. Učesnici su saglasni da je neophodno da udruženje Most poboljša saradnju sa javnim institucijama, te zbog prirode aktivnosti da formalizuje kanale komunikacije.
  3. Neophodno je redovno obavještavati škole, kroz službene dopise, o broju njihovih učenika koji koriste usluge, te o njihovom napretku i postignutim rezultatima.
  4. Raditi na dugoročnoj održivosti ovih usluga kako bi se mogli postići konkretni i mjerljivi rezultati na dugoročnom planu.
Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 30, 2016

Održana radionica “Upoznaj svoja prava i prilike”

Mladi sa invaliditetom posjetili su Gradišku u sklopu radionice "Upoznaj svoja prava i prilike". Organizator…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 27, 2016

Udruženje Most na 4. Konferenciji omladinskog rada Republike Srpske

Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.