U dosadašnjem radu „Udruženje Most“  je svoje aktivnosti usmjeravalo ka mladim i odraslim ljudima. Budući da i djeca zaslužuju našu pažnju i da imamo veliku volontersku snagu u Gradišci, ovog oktobra sa radom kreće Centar za djecu Gnijezdo kao jedna od redovnih aktivnosti „Udruženja Most“. Djeca zaslužuju našu brigu i pažnju, a naša uloga je da ih zaštitimo i podržimo u njihovom rastu i razvoju i tako stvorimo osnove za njihovu bolju budućnost.

Zaduženja u Centru za volontere/ke su raznolika. Aktivnosti volontera zavise od kapaciteta, znanja, sposobnosti i afiniteta volontera/ki. Aktivnosti koje se realizuju u  Centru su: pomoć djeci pri učenju, posjeta kulturnim dešavanjima u gradu, kreativne radionice (slikanje, crtanje, oslikavanje stakla, fotografija, gluma, ples, drama, muzička sekcija i sl.), sportske aktivnosti, razne sekcije, učenje djece praktičnim životnim vještinama, informatika… Pored navedenih aktivnosti volonteri/ke organizuju  radionice o zdravlju, ekologiji i sl. Djeci takođe treba dati priliku da imaju i dio slobodnog vremena koje nije organizovano kako bi se malo odmorili, predahnuli, kao što to rade kući. Volonteri  predstavljaju pozitivan model ponašanja i obično su to mlađi ljudi koji su po uzrastu nešto bliži djeci i stoga imaju važnu ulogu u promovisanju obrazovanja za povećanje šansi za buduća bolja postignuća djece.

Djeci trebamo omogućiti u Centru da se osjećaju sigurno i zaštićeno, da poštujemo njihova osjećanja, da dobiju pohvale i ohrabrenja, da budu nagrađena, da znaju da mogu razgovarati s nekim s kim mogu podijeliti svoja osjećanja i da će ih ta osoba saslušati. Djeci trebamo omogućiti da istražuju, uče, ali ida postoje i granice i pravila ponašanja u Centru. Želimo omogućiti djeci da izrastu u zdrave i odgovorne pojedince, odgovorne i bolje roditelje, te aktivne članove lokalne zajednice.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.