31.05.2016. godine predstavljene su partnerske aktivnosti JU Centra za socijalni rad i Udruženja Most. Učešće su uzeli predstavnici institucija i udruženja sa kojima je ostvarena uspješna saradnja (osnovne škole sa teritorije opštine Gradiška, Centar za mentalno zdravlje, Stanica javne bezbijednosti Gradiška i drugi). Istaknut je značaj multisektorskog pristupa u oblasti socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma. Takođe definisana je i uloga volontera koji ispred Udruženja Most dva puta mjesečno odlaze u Dnevni centar „Mi smo dio vas“.

Kroz jednu od tačaka dnevnog reda prezentovana je nova usluga Udruženja, koja se odnosi na pomoć i podršku porodicama koje prolaze kroz krizu. Radi se o projektu Porodičnih grupnih konferencija koji finansira IN Fondacija (Fondacija za socijalnu uključenost djece i mladih u BiH) od 1. maja 2016. godine. Zajedno sa stručnim osobljem Centra za socijalni rad Gradiška, ojačaće se socijalne usluge koje je Udruženje počelo pružati unazad devet mjeseci.

Iskorištena je prilika i za evaluaciju rada u okviru Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška koji je podržan od IN Fondacije. Napravljen je osvrt na početke, te su izložene sve nove aktivnosti i rezultati sa korisnicima u dosadašnjem radu. Gnijezdo trenutno broji 25 direktnih korisnika i 15 njihovih drugara koji uzimaju učešće u različitim aktivnostima. Slobodno se može reći da je napredak u radu sa djecom očigledan. Kvalitativni i kvantitativni pokazatelji upućuju na poboljšane socijalne vještine, povećano samopouzdanje i emocionalnu stabilnost djece. Kraj školske godine takođe donosi lijepe vijesti, jer se broj izostanaka značajno smanjio, a sigurni smo da će s ponosom mahati kroz Gnijezdo đačkim knjižicama.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.