Jedna od usluga koju pruža Udruženje Most je i Porodična grupna konferencija. Njen cilj je unapređenje sistema podrške i kvaliteta usluga za porodice u krizi.

Specifičnost modela 

a) Primjena novog modela rada na način da se jačaju kapaciteti djece i mladih, kao i drugih članova njihovih porodica (oslanjanje na snage porodice i porodične mreže).

Model podrazumijeva donošenja odluka unutar porodice i porodične mreže uključenost rodbine i prijatelja sa ciljem da se sačini plan podrške za porodicu u krizi kao odgovor na konkretan problem porodice.

b) Izmijenjena uloga profesionalaca (dominantno mjesto u timu imaju posebno obučeni pojedinci – nezavisni koordinatori).

Radi se o modelu gdje su profesionalci i dalje prisutni i prate slučaj, ali najveći dio odgovornosti je na samoj porodici koja na zajedničkoj konferenciji (sastanku) na neutralnom terenu zajedno sa članovima šire porodične i socijalne mreže treba da pronađe načine kako da riješi probleme sopstvenim snagama.

c) PGK pruža porodicama priliku da naprave “porodična plan” ne bi li rešili svoje probleme zajedno sa ljudima kojima vjeruju. Ljudi koji su uključeni definišu situaciju za koju žele da naprave plan i oni upravljaju procesom od početka do kraja. Nezavisni koordinator je dostupan za asistenciju, i pomaže u pripremama za konferenciju: koga pozvati, koje je znanje potrebno, šta je potrebno ljudima koji prisustvuju konferenciji da bi zajedno radili na traženju rješenja.

 

PGK se najčešće predlaže porodicama:

– u razvojnim krizama ili koje imaju djecu sa posebnim potrebama (kod težih i trajnih fizičkih/mentalnih bolesti članova porodice…);
– kada je potrebna pomoć u prevazilaženju većeg gubitka (teška bolest, posla, člana porodice, imovine…);
– sa poremećenim porodičnim odnosima (razvodi, nasilje u porodici…);
– porodice kod kojih je siromaštvo uzrok drugih problema;

– maloljetnička delikvencija
– hraniteljskim porodicama, smještaj u ustanovu soc.zaštite, itd.

Pogledajte kako je objašnjena jedna konferencija odnosno jedan porodični sastanak: https://www.youtube.com/watch?v=P8Zc8QiJV7Y

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.