was successfully added to your cart.

[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/6″][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″][vc_column_text]Na području BiH djeluje 13 aktivnih Dnevnih centara za djecu „Gnijezdo“ jedan od njih je i naš dnevni centar koji počinje sa radom od 01.09.2015. Zbog bolje kordinacije centrom, članovi tima udruženja Most koji su angažovani na projektu dnevnog centra „Gnijezdo“ su bili u posjeti kolegama iz Prijedora koji su aktivni već tri godine.

Osoblje Gnijezda u Prijedoru nas je dočekalo raširenih ruku sa već pripremljenim materijalom sa kojim raspolažu. Podijelili su svoja iskustva u radu sa djecom i administracijom. Objasnili su nam nešto više o metodologiji koju koriste i uputili nas u organizaciju i opremanje centra.  Nešto više su nam pričali o saradnji sa školama i Centrom za socijalni rad, na koji način da se uvežemo sa institucijama koje su bitne za pravilno funkcionisanje centra.

Posjeta ce nam doprnijeti u uspostavljanju rada i kordinacije u našem centru ali i ostvarivanju dobre komunikacije sa drugim centrima radi ostvarivanja zajedničkih metoda rada i razmjene iskustva.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_gallery type=”image_grid” images=”776,775,774″ layout=”3″ gallery_style=”1″][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.