Dnevni centri Gnijezdo koji su uspostavljeni u septembru 2015. godine svakih tri mjeseca održavaju intervizijske sastanke. Članovi Gnijezdo tima iz Gradiške imali su priliku da 11.03.2016. godine posjete kolege i korisnike u Stocu. Direktorica IN Fondacije predložila je dnevni red i vodila sastanak na kojem su pored 3 koordinatora našeg Gnijezda prisustvovala 3 koordinatora Gnijezda iz Olova, te 3 koordinatora iz Gnijezda Stolac.

Iskorištena je prilika da se podjele pozitivna iskustva u dosadašnjem radu, ali i da se prezentuju tekući problemi u direktnom radu sa djecom koja koriste usluge dnevnog zbrinjavanja. Nezaobilazno je i prisjećanje svih onih anegdota i bisera koji se pojavljuju u radu sa djecom.  Cilj ovih posjeta nije suvoparno referisanje o statističkim parametrima vezanim za određeni izvještajni period. Trudimo se da kroz neformalni razgovor sa kolegama upoznamo bolje njihovu korisničku grupu, ali i da vidimo koje od njihovih aktivnosti možemo uspješno primjenjivati sa djecom u Gradišci.

Vrijeme predviđeno za sastanak brzo je proletjelo, a mi smo se samo spustili do prostorija Udruženja žena „Orhideja“ gdje smo nastavili druženje uz hercegovačke kulinarske specijalitete.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.