Saradnja Udruženja Most sa načelnicom Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, prof.dr.sc. Gordanom Buljan Flander, nastavljena je kroz srdačnu dobrodošlicu 4. novembra u prostorijama Poliklinike. 22 stručna saradnika koji su na direktan ili indirektan način uključeni u rad Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška, imali su priliku da se upoznaju sa strukturom, oblastima djelovanja i multidisciplinarnim timom Poliklinike. Predstavnici različitih institucija iz 3 lokalne zajednice (Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica) vidjeli su na koji način se pruža psihološka, socijalna, pedijatrijska, defektološka i pedijatrijska pomoć djeci sa različitim traumatskim iskustvima, kao i njihovim roditeljima. U tretman su prvenstveno  uključena djeca koja su doživjela seksualno, fizičko i emocionalno zlostavljanje, zanemarivanje, te djeca rizična za traumatizaciju. Iskustva iz prakse nesebično su podijelile zaposlenice Poliklinike, Tea Brezinščak, magistrica psihologije i Ana Marija Španić, magistrica psihologije.

U prostorijama Poliklinike uz pomoć Anamarije Vuić, magistrice psihologije, vidjeli smo Hrabri telefon koji od 1997. služi kao savjetodavna linija djeci i njihovim roditeljima. Hrabri telefon trenutno okuplja 70 posebno edukovanih volontera, studenata viših godina psihologije, socijalnog rada i socijalne pedagogije. O značaju Hrabrog telefona govori 120 000 poziva djece, roditelja i stručnjaka, te dosadašnji  angažman  preko 700 volontera i stručnih saradnika u direktnom radu sa djecom i roditeljima

Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 30, 2016

Održana radionica “Upoznaj svoja prava i prilike”

Mladi sa invaliditetom posjetili su Gradišku u sklopu radionice "Upoznaj svoja prava i prilike". Organizator…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 27, 2016

Udruženje Most na 4. Konferenciji omladinskog rada Republike Srpske

Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.