Udruženje Most zajedno sa Centrom za Socijalni rad realizovalo je prvu porodičnu grupnu konferenciju  u ponedjeljak 20.6.2016. godine. Konferencija je održana u Udruženju Most. Na konferenciji koja je trajala dva i po sata učesnici su donijeli plan koji  je u najboljem interesu djeteta, a isti je prihvaćen i odobren od strane verifikatora (predstavnika centra za Socijalni rad). Nezavisni koordinator će počevši od avgusta mjeseca (od kada kreće realizacija plana) da prati i kontroliše odluke koje je porodica zajedno sa ostalim učesnicima donijela. Da napomenemo Udruženje Most je od maja mjeseca zajedno sa Centrom za Socijalni rad koji je partner u ovom projektu, krenuo u realizaciju nove usluge, a riječ je o Porodičnoj grupnoj konferenciji.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 30, 2016

Održana radionica “Upoznaj svoja prava i prilike”

Mladi sa invaliditetom posjetili su Gradišku u sklopu radionice "Upoznaj svoja prava i prilike". Organizator…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 27, 2016

Udruženje Most na 4. Konferenciji omladinskog rada Republike Srpske

Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.