Udruženje Most zajedno sa Centrom za Socijalni rad realizovalo je prvu porodičnu grupnu konferenciju  u ponedjeljak 20.6.2016. godine. Konferencija je održana u Udruženju Most. Na konferenciji koja je trajala dva i po sata učesnici su donijeli plan koji  je u najboljem interesu djeteta, a isti je prihvaćen i odobren od strane verifikatora (predstavnika centra za Socijalni rad). Nezavisni koordinator će počevši od avgusta mjeseca (od kada kreće realizacija plana) da prati i kontroliše odluke koje je porodica zajedno sa ostalim učesnicima donijela. Da napomenemo Udruženje Most je od maja mjeseca zajedno sa Centrom za Socijalni rad koji je partner u ovom projektu, krenuo u realizaciju nove usluge, a riječ je o Porodičnoj grupnoj konferenciji.

Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More
Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.