Udruženje Most zajedno sa Centrom za Socijalni rad realizovalo je prvu porodičnu grupnu konferenciju  u ponedjeljak 20.6.2016. godine. Konferencija je održana u Udruženju Most. Na konferenciji koja je trajala dva i po sata učesnici su donijeli plan koji  je u najboljem interesu djeteta, a isti je prihvaćen i odobren od strane verifikatora (predstavnika centra za Socijalni rad). Nezavisni koordinator će počevši od avgusta mjeseca (od kada kreće realizacija plana) da prati i kontroliše odluke koje je porodica zajedno sa ostalim učesnicima donijela. Da napomenemo Udruženje Most je od maja mjeseca zajedno sa Centrom za Socijalni rad koji je partner u ovom projektu, krenuo u realizaciju nove usluge, a riječ je o Porodičnoj grupnoj konferenciji.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.