Predstavnici Udruženja Most bili su 27. februara na javnoj raspravi o prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vijeća/ Savjeta ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Javna rasprava održana je u zgradi Skupštine grada Banjaluke, gdje je svako od predstavnika civilnog sektora imao priliku da uzme aktivno učešće i postavi pitanja vezana za prava i obaveze potpisnika Sporazuma.
Uvidom u prednacrt Sporazuma, predložene su obaveze Vijeća ministara BiH koje se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za učešće građana i nevladinih organizacija u svim fazama osmišljavanja i primjene javnih politika iz svoje nadležnosti. S druge strane, jedna od obaveza nevladinih organizacija odnosila bi se na transparentno upravljanje javnim i drugim donatorskim sredstvima, te razvijanje mehanizama samoregulacije koji doprinose ovoj praksi.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2017

Prevencija rodno zasnovanog nasilja

Budi muško klub Gradiška ugostio je predstavnike Fondacije Udružene žene koji u sklopu projekta "Prevencija rodno…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 30, 2016

Održana radionica “Upoznaj svoja prava i prilike”

Mladi sa invaliditetom posjetili su Gradišku u sklopu radionice "Upoznaj svoja prava i prilike". Organizator…
Read More
Neformalno obrazovanje
December 27, 2016

Udruženje Most na 4. Konferenciji omladinskog rada Republike Srpske

Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.