Predstavnici Udruženja Most bili su 27. februara na javnoj raspravi o prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vijeća/ Savjeta ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Javna rasprava održana je u zgradi Skupštine grada Banjaluke, gdje je svako od predstavnika civilnog sektora imao priliku da uzme aktivno učešće i postavi pitanja vezana za prava i obaveze potpisnika Sporazuma.
Uvidom u prednacrt Sporazuma, predložene su obaveze Vijeća ministara BiH koje se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za učešće građana i nevladinih organizacija u svim fazama osmišljavanja i primjene javnih politika iz svoje nadležnosti. S druge strane, jedna od obaveza nevladinih organizacija odnosila bi se na transparentno upravljanje javnim i drugim donatorskim sredstvima, te razvijanje mehanizama samoregulacije koji doprinose ovoj praksi.

Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.