U okviru 3. Naučno-stručnog skupa “Otvoreni dani psihologije 2016” u Banja Luci, 16. septembra održao se simpozijum “Nasilje u društvenom kontekstu”. Prvi put učešće je uzelo i Udruženje Most, gdje su u akademskim krugovima izloženi različiti programi djelovanja. Vođeni principima održivog razvoja, predstavljene su aktivnosti koje se odnose na preventivni rad sa ranjivim grupama u lokalnoj zajednici. Akcenat je bio na predstavljanju dva modela rada, Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška i Porodičnih grupnih konferencija. Nezaobilazan je bio osvrt na metodologiju rada i finansijsku podršku IN Fondacije. Ulaskom u drugu projektnu godinu otvorila su se pitanja samoodrživosti, ali i unapređenja u prikazu kvalitativnih i kvantitavnih rezultata u radu sa djecom i njihovim porodicama. Tok izlaganja bio je usmjeren na mapiranje prednosti, ali i manjkavosti koje su sastavni dio dnevnog zbrinjavanja. Diskusija nakon prezentacije išla je u prilog dosadašnjem zalaganju zaposlenih i volontera Udruženja Most, te su iz više izvora dobijene pohvale za postignute rezultate u preventivnom radu. Uspostavljanjem formalne saradnje sa predstavnicima katedre socijalne psihologije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, otvorile su se opcije proširenja broja projektnih partnera na državnom nivou.  Više informacija možete pronaći na http://dprs.rs.ba/simpozijum-nasilje-u-drustvenom-kontekstu/.

 

Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More
Neformalno obrazovanje
June 4, 2018

Why you should consider learning foreign languages

As you are reading this article you already know at least one foreign language. The…
Read More
Shares Share Gnijezdo, Neformalno obrazovanje, Ostalo, Porodične konferencije No Comments

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.