Uz podršku IN Fondacije i Kulturnog centra Gradiška, Udruženje Most organizovalo je dvodnevni trening (19. i 20. septembar) za projektne partnere Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška. U ulozi voditeljke našla se uvažena prof.dr Gordana Buljan- Flander koja unazad 30 godina  nesebično dijeli svoja iskustva u radu sa najranjivijom kategorijom djece u regionu ( vidjeti više na http://www.poliklinika-djeca.hr/). Trening je okupio 15 učesnika, a obuhvaćene su psihološko- pedagoške službe tri gradske osnovne škole, predstavnici Centra za socijalni rad iz Gradiške i Laktaša, Centra za zaštitu mentalnog zdravlja i Opšte Bolnica Gradiška. Zaposlenici na projektu Dnevni centar Gnijezdo Gradiška uzeli su aktivno učešće i jasnije definisali svoju ulogu u lokalnoj zajednici po pitanju detekcije i savjetodavnog rada sa djecom  kod kojih postoje sumnje na seksualno nasilje.

Tema dvodnevnog treninga odnosila se na intervenciju u radu sa djecom žrtvama seksualnog nasilja, a realizovani su sljedeći opšti ciljevi:

1) definisanje seksualnog zlostavljanja u dječijoj dobi i upoznavanje s kriterijumima njegovog utvrđivanja;

2) produbljivanje razumijevanja uticaja faktora tokom i nakon seksualnog zlostavljanja na    tjelesnu, emocionalnu i socijalnu dobrobit djece;

3) razvijanje pristupa u radu s djecom žrtvama seksualnog nasilja koji uzima u obzir dob, razvojnu fazu i individualne faktore (skladno načelima na djecu usmjerenog pravosuđa);

4) upoznavanje s tokom i izazovima kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na trauma;

5) razvijanje vještina podrške djeci temeljom pristupa kognitivno-bihevioralne terapije usmjerene na trauma.

Uspješna razmjena iskustava profesionalaca iz različitih sektora dobija svoj epilog pozivom prof. dr Gordane Buljan- Flander na Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba, gdje će se dobiti prilika za upoznavanjem multidisciplinarnog tim stručnjaka koji svakodnevno pruža visokokvalitetnu uslugu mnogim mališanima.

Neformalno obrazovanje
February 13, 2019

Traveling Notebook

Na put kreće jedna specijalna sveska! Udruženje Most sprovodi projekat „Art of unification“ u kojem…
Read More
Neformalno obrazovanje
January 10, 2019

Malo smo talasali u proteklom periodu!

Kakvi su talasi u pitanju? Najprije oni kreativni, jer je novembar iznenadio svojim toplim veremenom,…
Read More
Neformalno obrazovanje
July 25, 2018

Rezultati istraživanja fokus grupe o primjeni modela Porodične grupne konferencije

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima…
Read More

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.