Od 2015. godine Udruženje Most pruža socijalne usluge kroz projekte Dnevni centar Gnijezdo Gradiška i Porodične grupne konferencije. Preventivnim radom sa 28 djece osnovnoškolskog uzrasta ostvarujemo pozitivne rezultate u oblasti edukacije, emocionalnog osnaživanja i razvijanja socijalnih vještina. Model porodičnih grupnih konferencija ima za cilj da pruži adekvatnu podršku porodičnom sistemu u cilju prevazilaženja određenih kriza. Istovremeno, socijalni program Udruženja otvorio je vrata volonterima pomažućih struka da kroz volonterski angažman usvoje vještine za rad sa ranjivim grupama stanovništva.

Pored gore navedenih projekata, tokom godina smo sproveli veliki broj

manjih projekata i aktivnosti, kao što su: List Fest, radionice kreativnog

recikliranja, promocija drvne bio mase, kampanje za recikliranje otpada u

lokalnoj zajednici, razna predavanja o biodiverzitetu, energetskoj

efikasnosti, štetnom uticaju plastičnih vrećica, itd.