S obzirom da je termin ‘društveno preduzetništvo’ (ili socijalno preduzetništvo) još uvijek nepoznato i nailazi na pomalo zbunjujuće reakcije, neophodno je napomenuti da je društveno preduzeće biznis koji posluje s idejom da kroz zaradu koju ostvari putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasnu društvenu misiju. To znači da zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca – već se ulažu u druge svrhe, što u našem slučaju podrazumijeva ulaganje dobiti u redovne aktivnosti udruženja Most, dalje zapošljavanje (prvenstveno) mladih, zaštitu životne sredine, rad sa mladima, neformalno obrazovanje, razvoj volonterizma, itd.

Udruženje Most je sa razvojem društvenog preduzetništva krenulo tokom 2014. godine, kada je i osnovalo preduzeće FG Grupa d.o.o. Gradiška. Naše preduzeće je u 100% vlasništvu udruženja Most.

Postoje mnoge definicije društvenog/socijalnog preduzetništva, a mi vam donosimo samo neke od njih:
¢Bill Drayton, osnivač prve globalne organizacije za društveno/socijalno preduzetništvo Ashoka, je socijalno preduzetništvo definisao kao: “preduzetništvo sa etičkim integritetom u cilju maksimiziranja društvene vrijednosti, a ne privatne vrijednosti ili profita ”

¢Hibbert, Hogg (2002): “socijalno preduzetništvo predstavlja upotrebu preduzetničkog ponašanja za postizanje socijalnih ciljeva za razliku odkomercijalnog preduzetništva gdje je cilj postizanje profita, odnosno, i ako se ostvari, generisani profit ide u korist zadovoljenja potreba specifičnihranjivih grupa stanovništva ”

– Muhammad Yunus, Dobitnik Nobelove nagrade za mir 2006. godine, na osnovu razvijenog koncepta inovativnog bankarskog programa- mikrokredita za siromašne – Grameen banka društveno/socijalno preduzetništvo defeiniše na sledeći način: “Socijalno preduzetništvo se najčešćedefiniše kao bilo koje nastojanje da se pomogne drugim ljudima. Ta inicijativa može biti ekonomskog i neekonomskog, profitnog i neprofitnogkaraktera.”

Najprihvaćenija definicija socijalnog preduzeća je definicija  Evropske istraživačke mreže:

Društveno/socijalno preduzeće je neprofitna privatna organizacija koja se bavi proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa jasnim ciljem organizacije da zajednica ima koristi od njenih aktivnosti.