Mapiranje gnijezda bijele rode
Udruženje Most je utokom 2010. godine sprovelo projekat pod nazivom „Mapiranje gnijezda Bijele rode na teritoriji opštine Gradiške i njihova zaštita“ koji je podržan od strane Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske.

Ciljevi projekta su lociranje i mapiranje gnijezda, analiza stanja gnijezda i sagledavanje uslova u kojima se gnijezde Bijele rode na teritoriji opštine Gradiška, kao i upoznavanje lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja biodiverziteta. Takođe jedan od ciljeva je bio da se upozna i podigne svijeste lokalne zajednice o ugroženosti roda kao i važnost same vrste za ekosisteme. Projekat je ciljano sproveden u sklopu ciljeva Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP).

U sklopu aktivnosti projekta locirana su i mapirana 18 gnijezda Bijele rode na teritoriji opštine Gradiška, te su izrađene promotivne mape gnijezda Bijele rode koje su podjeljene po osnovnim školama u kojima su održavane prezentacije o Bijelim rodama i važnosti zaštite i očuvanja biodiverziteta.

Cilj projekta je lociranje i mapiranje gnijezda, analiza stanja gnijezda i sagledavanje uslova u kojima se gnijezde Bijele rode na teritoriji opštine Gradiška

Takođe u sklopu projekta održan je okrugli sto na temu „Mapiranje gnijezda Bijele rode u Gradišci i njihova zaštita“ na kojem su prezentovani rezultati projekta, te su učesnici upoznati sa sprovedenim aktivnostima. Prezentovano je generalno stanje vrste Bijele rode na teritoriji Gradiške kao i stanje u cijeloj Bosni i Hercegovini, te se otvorila rasprava o neophodnim budućim koracima o zaštiti Bijelih roda, kao i uočenim mogućnostim koje se nadovezuju na ovaj projekat, kao što su zaštita prirodnih površina na teritoriji opštine Gradiška, kao i uspostavljenje evropskog sela roda te razvoj ekoturizam. Neki od učesnika okruglog stola su bili predstavnici Prirodnog parka „Lonjsko polje“ iz Hrvatske, predstavnici ornitološkog udruženja „Naše ptice“ iz Sarajeva, predstavnici Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske, predstavnici Opštine Gradiška, te aktivisti nevladine organizacije Most. Nastavak projekta u budućnosti predviđa uspostavljanje monitoringa Bijele rode kao i zaštitu ugroženih gnijezda, te postavljanje nosača za nova gnijezda.

Poseban cilj u bližoj budućnost će biti pokušaji da se uspostavi evropsko selo roda na teritoriji opštine Gradiške.