Skip to main content

 Nakon edukacija u Centru “Mi smo dio vas”, 5 volonterki udruženja “Most” nastavlja volontirati sa djecom i omladinom koja imaju različite smetnje u psihičkom i fizičkom razvoju. Radionice sa djecom pohađeće 2 puta mjesečno, a potpisaće i volonterkse ugovore kojima se definišu njihova prava i obaveze. Nakon završenog volonterskog programa, upisuju im se volonterski sati u volonterske knjižice i to sve u skladu sa zakonom o volontiranju Republike Srpske.