U sklopu projekta školski program recikliranja koje Udruženje Most provodi u 5 osnovnih škola na području opštine Gradiška, tokom 2013. godine prikupljeno je 25.800kg reciklažnog materijala. Od toga, osnovci su sakpuili 21.800kg starog papira i 4.000kg PET ambalaže. Sav prihod od otkupa ovog materijala ostaje na raspolaganju školama.

1. jula 2012. godine, Udruženje Most je započelo sa realizacijom projekta pod nazivom “Školski program recikliranja” koji je finansijski podržala Ambasada Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini. U početku, projektom su bile obuhvaćene tri osnovne škole: OŠ “Danilo Borković” Gradiška, OŠ “Petar Kočić” Nova Topola i OŠ “Kozarska djeca” Kruškik, a tokom 2013. godine aktivnosti su proširene na još dvije osnovne škole i to OŠ “Sveti Sava” Dubrave i OŠ “Mladen Stojanović” Gornji Podgraci/Vrbaška.

Udruženje Most je obezbjedilo 17 kontejnera i veliki broj kanti za selektivno odlaganje otpada (papir i PET ambalaža) koji su raspoređeni po osnovnim školama obuhvaćenim ovim projektom, izvršena je dodatna edukacija nastavnika o selektivnom odlaganju otpada, preko 300 učenika je posjetilo postrojenje za reciklažu PET ambalaže “Omorika” iz Doboja, izrađene su i bojanke za najmlađe učenike na temu recikliranja, kao i brošure o recikliranju za učenike viših razreda, a za najvrijednije učenike su obezbjeđene majice i školski materijal.

U septembru 2013. godine potpisani su i sporazumi o saradnji između svih škola i komunalnog preduzeća a.d. Gradska čistoća Gradiška, koje vrši odvoz i otkup prikupljenog reciklažnog materijala. Jako je bitno napomenuti da sav prihod od otkupa ovog materijala ostaje na raspolaganju školama i savjetima učenenika koji dalje odlučuju kako će rapodjeliti novčana sredstva. 

Sve škole su postigle odlične rezultate i razlike u

količini prikupljenog materijala variraju

prvenstveno zbog razlika u broju učenika koji

pohađaju svaku od škola.

Tokom 2013. godine u 5 osnovnih škola sakupljeno je ukupno 21.800kg starog papira i 4.000kg PET ambalaže. Sve škole su postigle odlične rezultate i razlike u količini prikupljenog materijala variraju prvenstveno zbog razlika u broju učenika koji pohađaju svaku od škola. Rezultati po školama su sledeći:

  • OŠ “Danilo Borković” – 7.021kg papira i 1.197kg PET ambalaže;
  • OŠ “Petar Kočić” Nova Topola – 7.606kg papira i 1.386kg PET ambalaže;
  • OŠ “Kozarska djeca” Kruškik – 5.614kg papira i 485kg PET ambalaže;
  • OŠ “Sveti Sava” Dubrave – 458kg papira i 334kg PET ambalaže;
  • OŠ “Mladen Stojanović” Gornji Podgraci/Vrbaška – 1.182kg papira i 338kg PET ambalaže.

Školski program recikliranja se nastavlja i u 2014. godini u svim navedenim osnovnim školama i ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da, ukoliko imaju starog papira i PET ambalaže, svoj otpad odlože u za to namijenjene kontejnere koji su postavljeni u školskim dvorištima. Na taj način čuvamo našu životnu sredinu i obezbjeđujemo dodatni prihod za osnovne škole.