Volontiraj ekološki

Pri samom definisanju projektnih aktivnosti i ciljeva vodili smo se dokumentom pod nazivom Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Gradiška – LEAP, koji po svom sadržaju predstavlja dugoročni plan djelovanja na polju zaštite i unapređenja životne sredine u okvirima razvoja Opštine. Prema analizama LEAP-a, iako je Gradiška jedan od razvijenijih centara u Bosni i Hercegovini, ne može se reći da civilno društvo uzima aktivno učešće u rješavanju društvenih, a posebno ekoloških pitanja lokalne zajednice. Usljed ovakvog stanja ekološke svijesti kao i stanja volonterskog učešca stanovništva, građani imaju pasivan odnos po pitanju uključivanja u donošenje odluka i učestvovanja u konkretnim akcijama i kampanjama za rješavanje kako ekoloških problema tako i drugih problema u lokalnoj zajednici. Ona je naročito izražena kod mladih koji se sve više otuđuju usljed nedostatka perspektive. Osim povlačenja iz borbe za čistu životnu sredinu, drastičnija posljedica je težnja za napuštanjem grada mladih ljudi. Prevazilaženje ovakvog stanja ekološke svijesti i nedovoljnog aktivnog učešća građana zahtjeva stvaranje uslova za poboljšanje ekološkog informisanja i ekološke edukacije za veće učešće građana u rješavanju ekoloških i ključnih razvojnih problema kao i stvaranje uslova za uključivanje građanskog aktivizma u zaštiti životne sredine.

Sveukupni cilj projekta predstavlja aktivno učešće civilnog društva, posebno mladih, u zaštiti životne sredine i volonterizmu. Specifični ciljevi projekta koji trebaju doprinjeti sveukupnom cilju projekta su:

  • Stvaranje uslova u lokanoj zajednici za uključivanje volonterskog aktivizma kao jednog od važnih instrumenata u zaštiti životne sredine
  • Podizanje svijesti o zaštiti životne sredine.
  • Omasovljavanje volonterske baze, prvenstveno mladih, koji će učestvovati u akcijama zaštite životne okoline.

Prvu ciljnu grupu čine mladi ljudi i ekološki aktivisti, dok je druga ciljna grupa svo lokalno stanovništvo na području Opštine Gradiška koji predstavljaju i krajnje korisnike. Planirano je da kroz projektne aktivnosti direktno bude uključeno preko 100 mladih volontera, dok je indirektan broj korisnika koji će biti obuhvaćen projektnim aktivnostima znatno veći.

Planirano trajanje projekta je 7 mjeseci. Početak projektnih aktivnosti planiran je u mjesecuavgustu 2011. godine, dok je kraj projektnih aktivnosti planiran za sam kraj februara 2012. godine

Iako je Gradiška jedan od razvijenijih centara u Bosni i Hercegovini, ne može se reći da civilno društvo uzima aktivno učešće u rješavanju društvenih, a posebno ekoloških pitanja lokalne zajednice

Ukupna vrijednost projekta iznosi 35,273.00 KM. Tražena sredstva po projektnom pozivu su 33,255.00 KM. Vlastito učešće iznosi 2,018.00 KM, a pored tog iznosa doprinos vlastitog učešća su i prostorije u kojima će biti smješten Volonterski centar.

Metode koje će se koristi da bi se došlo do željenih rezultata i ciljeva su: javne i medijske kampanje, volonterske aktivnosti, edukacije, predavanja, okrugli stolovi, kao i organizovoanje Lokalnog volonterskog servisa Opštine Gradiška.

Korist od ovog projekta je višestruka. Zajedničkim aktivnostima sa Komunalnom policijom, stvoriće se dobri međusobni odnosi javnih institucija i organizacija civilnog društva, koji će doprinjti efektivnijem rješavanu problema na samom terenu. Kroz direktne aktivnosti volontera na terenu i javnom i medijskom kampanom rješit će se i veliki broj ekoloških problema u lokalnoj zajednici, te će se i samim tim podići svijest lokalnog stanovništva o važnosti zaštite i očuvanja životne sredine.