Skip to main content

Obuku za stručne saradnike za rad sa mladima uspješno su završile dvije članice udruženja MOST . Svjetlana Vasić i Rina Knežević svoje znanje su dokazale položenim ispitom na kraju obuke, kojim se utvrđivalo poznavanje teorijskih i praktičnih znanja koja se odnose na rad sa mladima.

Obuku  je pokrenuo institut za razvoj mladih KULT  iz Sarajeva u trajanju od 20 dana (160 sati), kojom se žele podržati osobe koje rade sa mladima i unaprijediti njihove vještine i znanja za razvoj omladinskog rada u BiH. Obuka je održana kroz pet modula sa različitim temama koje su se obrađivale. Teme su obuhvatale najpotrebnije informacije koje polaznici treba da usvoje, od organizacijskih vještina, pisanja biznis planova, zakona o mladima, prava mladih, do rada na emocijama i socijalnim vještinama polaznika.

Rad sa mladima je jedan od najbitnijih programa Udruženja Most a ovom obukom smo dobili stručniji kadar koji će raditi na tom polju. Mladi su pokretači čitavog društva a mi smo tu na njihovu energiju usmjerimo na pravi način.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.