Skip to main content

Jednomjesečna ljetna pauza za volonterski program koji se proteže od početka decembra 2015. godine, završila je u drugoj polovini jula. Centar za socijalni rad u ulozi organizatora volonterskog  programa, potražuje opet omladinu koja ima afinitete za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. U dogovoru sa koordinatorom dnevnog centra identifikovali smo volontere koji nesebično dijele svoje slobodno vrijeme da bi korisnicima uljepšali boravak i rad sa stručnim osobljem. Informacije koje dobijamo od volontera govore o visokokvalitetnoj usluzi defektologa, vaspitača i roditelja djece koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima. Slobodno možemo reći da kroz pomenuti volonterski program povećavamo broj specijalizovanih volontera koji poslije voloterskog angažmana svoje formalno obazovanje nastavljaju na studijskim programima defektologije, socijalnog rada, pedagogije i psihologije.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.