Skip to main content

Više nego uspješno, završena je četvrta Konferencija omladinskog rada KORA4.  „M.O.C.A.R.T. Republike Srpske – Mreža Omladinskih Centara za animiranje, razvoj i trening“ i „Perpetuum mobile“ – Institut za razvoj mladih i zajednice Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, bili su organizatori ove četvrte konferencije omladinskog rada u Republici Srpskoj, koja je u periodu od 21. 12. – 23. 12.  2016. godine u Domu omladine, u Banjoj Luci okupila mlade ljude sa sličnim afinitetima.

Konferenciju je otvorila Ministrica porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, Jasmina Davidović, a prisutne je pozdravio i šef odsjeka za strateške, normativne i pravno – analitičke poslove u Ministarstvu omladine i sporta u Vladi Republike Srbije, Aleksandar Voštić.

Ovoga puta učesnici su tri dana imali priliku da učestvuju u zanimljivim radionicama, da prisusutvuju Stručnom skupu „Značaj omladinskog rada“, kao i savjetovanju o problemima sa kojima se susreću omladinske organizacije, sa predstavnicima Popreske uprave, fonda PIO Republike Srpske i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Podsjetićemo vas da je cilj konferencije jačanje omladinskog sektora  u Republici Srpskoj  kroz razvijanje međusobnih partnerstva i zajedničke saradnje, ali i umrežavanje sa organizacijama iz Srbije, u cilju jačanja prekogranične saradnje. Konferencija je podrška  razvoju i implementaciji lokalnih omladinskih strategija i Omladinske politike Republike Srpske 2016-2020.
Sudeći po reakcijama učesnika/ca, put ka ostvarenju ciljeva konferencije svakako je ispravan, a pružena im je i prilika za razvoj i promociju buduće saradnje kao i kreiranje plana rada zajedničkog djelovanja. Konferencija je zatvorena godišnjom skupštinom članica M.O.C.A.R.T.-a, na kojoj su u članstvo primljena dva nova omladinska centra, Centar za mlade iz Kostajnice i Centar mladih Ugljevik, te sada mreža broji 16 članica iz 13 opština Republike Srpske, a Udruženje Most je jedna od njih od samog početka.

Do naredne konferencije, uživajte u fotografijama, koje možete pogledati na Fb stranici udruženja Perpetuum mobile :

https://www.facebook.com/pg/perpetuummobilebl/photos/?tab=album&album_id=10155353146417119

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.