Skip to main content

Pridržavajući se Memoranduma o saradnji Crvenog krsta i Udruženja Most, nastavljena je podrška na projektu Dnevni centar Gnijezdo. U prvoj sedmici maja 2016. godine obezbijeđeno je 5 higijenskih paketa koji će biti uručeni korisnicima dnevnih usluga, pri čemu su identifikovane porodice kojima je pomoć najpotrebnija. Postojeće aktivnosti osnažićemo kućnim posjetama, gdje će se članovi Gnijezdo tima detaljnije upoznati sa potrebama svake porodice. Naredni period posvetiće se osmišljavanju i realizaciji zajedničkih akcija sa Crvenim krstom, čime će se ojačati međusektorska saradnja

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.