Skip to main content

Poslednje tri godine u okviru projekta „Dnevni centar Gnijezdo“ Udruženje Most realizuje raznolike aktivnosti namjenjene korisnicima centra. Jedna od njih je i Medicinski kutak koji vodi medicinski tehničar i vaspitač Vladana Trivić. Prvobitna zamisao Medicinskog kutka je bila realizacija edukativnih radionica o zdravlju čovjeka, koje su se održavale kroz interaktivna predavanja na razne teme. Prvi izazovi su bili pronaći teme interesante djeci uzrasta od 6 do 15 godina, a zatim ih prilagoditi kako bi istovremeno bile razumljive i najmlađim i najstarijim. Osim edukativne dimenzije svake aktivnosti, imali smo nastojanja da svaku aktivnost oplemenimo i vaspitnim uticajem, da osim novih saznanja djeca upijaju i nove, zdravije životne navike i razmišljanja. Upravo zbog toga neke teme kao što je higijena, pravilno držanje tijela ili zdrava ishrana smo češće obrađivali, kako bi zdrave životne navike postale njihova svakodnevnica.

Tematika aktivnosti pratila je čovjeka od njegovog rođenja pa do kasne životne dobi, pa smo obrađivali teme kao što je žačeće i rađanje, odrastanje i razvoj, pubertetske promjene na tijelu djeteta, važnost fizičke aktivnosti i sporta, mentalna higijena i odmor, organi čovjeka i sistemi organa i mnoge druge. Svaka aktivnost sastojala se od tri osnovna djela i to uvodne aktivnosti, u kojem djeci pojašnjavamo šta taj dan radimo, šta je njihov zadatak i gdje budimo interesovanje za učešće u aktivnosti. Drugi dio je glavni dio aktivnosti, u kojem djeca sa predavačem obavljaju zadatke ili izlažu viđeno i usvojeno. Na kraju imamo i treći dio aktivnosti tj. zavšni dio aktivnosti u kojem iznosimo svoja zapažanja, dajemo povratnu informaciju o aktivnosti (šta nam se dopalo a šta ne) čime zatvaramo tu aktivnost.

Metodologija aktivnosti se prilagođavala situaciji, broju djece, pa i raspoloženju ili vremenskim uslovima određenog dana. Radili smo „power point“ prezentacije, video prezentacije, praktične aktivnosti (sportke i kulinarske) gdje smo nastojali djecu osnažiti ne samo fizički, nego i psihički, osloboditi straha od javnog nastupa, obraćanja pred drugima i slobodnog iznošenja svoga stava i mišljenja.

U tri godine koliko se bavimo Medicinskim kutkom, imali smo čast i priliku učestvovati u odrastanju naših mališana, naše riječi i djela su ostavili trag na njihovim životima, ali i njihove na našim. Pratili smo njihov rast i to ne samo onaj u visinu, nego i duševni, koji najbolje pokazuje uspješnost svih aktivnosti koje su se provodile pod krovom našeg Gnijezda. Od milja ih zovemo ptićima i veselimo se svakom njihovom uspjehu zajedno sa njima. Čekamo dan kada će naši ptići raširiti krila i trajno napustiti Gnijezdo, spremni na sve životne izazove, puni znanja i samopouzdnja. Biće to istovremeno tužan i sretan dan za djecu i osoblje Dnevnog centra, ali se tješimo da je sve to dio našeg zajedničkog odrastanja i sazrijevanja.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.