Skip to main content

Osoblje Udruženja Most je u Dnevnom centru „Gnijezdo“ osmislilo specifičan pristup obrade medicinskih tema namijenjenih djeci. Pod nazivom „Medicinski kutak“ sprovode se usmjerene aktivnosti koje za cilj imaju edukaciju djece na razne teme vezane za zdravlje i higijenu. Kako bi djecu motivisali na učešće, aktivnost smo individualno prilagodili svakom korisniku. Imajući u vidu dječiju prirodu koja za motivaciju i učenje zahtjeva igru,  sama aktivnost je dječija igra koja se od strane odraslih samo usmjerava.

Medicinski kutak je osmislio dugoročni plan, u trajanju od tri mjeseca u kojem se sprovode medicinske aktivnosti na sledeće teme:

„Zašto je vježbanje zdravo?“

„Oralna higijena i odlazak zubaru“

„Prijateljstvo i socijalni odnosi“

„Šta je to mentalna higijena?“

„Kako djeca rastu?“

Kontinuitet i poveznicu između aktivnosti smo stvorili uvođenjem karaktera Zdravka Drena koji je djeci predstavljen kao dječak iz Gacka koji treba njihovu pomoć. Djeci se svaka tema prezentuje kao novi Zdravkov problem. Nakon izlaganja problema djeci se daje zadatak da nađu odgovore na Zdravkova pitanja te da mu napišu pisma sa savjetima i preporukama kako da ga riješi. Takav koncept aktivnosti u centar postavlja dijete, te ga na taj način u većoj mjeri angažuje. Voditelj radionica ima ulogu usmjeravanja djece, bez autoritarnog stava odraslog, nego učesnika koji takođe nastoji da pomogne Zdravku. Osim medicinskih tema Zdravko im piše i o svom privatnom životu, problemima odrastanja sa kojima se susreće, pa tako svako od djece prima pismo koje je namijenjeno lično njemu. Djeca pojedinačno i odgovaraju na pisma, na pitanja koja im je Zdravko postavio, te ga pitaju ono što ih interesuje. Na taj način smo postigli komunikaciju pomoću koje saznajemo više o samoj djeci pojedinačno, te im odgovorima nastojimo pomoći.

Konačni cilj ovako koncipiranog plana rada jeste edukacija djece na razne teme vezane za zdravlje ljudi. Osim edukativnog tona, ostvaruje se i jak vaspitni uticaj, propagiranjem pravih ljudskih vrijednosti kao što su empatija, solidarnost i prihvatanje različitosti.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.