O Nama

Naša Misija

Udruženje Most je nevladina, neprofitna organizacija, koja teži izgradnji i jačanju civilnih inicijativa i građanskog društva u lokalnoj zajednici na demokratskim principima, principima tolerancije, te aktivnim i odgovornim zalagnjem u društvenim događajima. Udruženje Most svojim programom rada doprinosi i podstiče građane da učestvuju u društvenim aktivnostima, kao i na aktivan i odgovoran odnos prema svojoj lokalnoj zajednici.

O Nama

Naša Vizija

Vizija Udruženja Most su harmonične i produktivne društvene zajednice čiji stanovnici/stanovnice imaju razvijen osjećaj međusobnog uvažavanja, pripadnosti i solidarnosti i koji aktivno učestvuju za zajedničko dobro.

O Nama

Osnovni Ciljevi

• afirmacija pluralizma, altruizma i tolerancije na principima svi različiti – svi jednaki,

• jacanje demokratskih principa i ravnopravnosti građana u cilju zaštite ljudskih prava,

• stvaranje pozitivnih i zdravih navika kod svih kategorija građana u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima,

• podrška u aktivnostima civilnog društva na podizanju nivoa urbane svjesti, svjesti o značaju razvoja pojedinca i podsticaj socijalnog razvoja u svim segmentima društva,

• pružanje mogućnosti stručnjacima iz različitih oblasti i disciplina, a posebno mladim stručnjacima: obrazovanja, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sporta, kulture, ekologije, medija, da svoje znanje i sposobnosti realiziraju i iskažu kroz aktivnosti udruženja,

• promocija i zaštita životne sredine, sprovođenje programa za unaprijeđenje zaštite životne sredine, te razvoj ekološke svijesti,

• organizovanje humanitarnih, kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija,

• aktiviranje što većeg broja mladih za rad u svim vrstama omladinskih organizacija,

• jačanje nevladinog sektora u lokalnoj i široj zajednici.