Skip to main content

Model PGK kao jedan od vidova socijalnih usluga, u Udruženju Most trajao je od maja 2016. do jula 2018. U tom periodu kroz model PGK prošlo je 23 djece i njihove porodice. Kao vid podrške prisustvovalo je preko 60 članova šire porodične i socijalne mreže.

U tom periodu imali smo saradnju osnovnih i srednjih škola na području Opštine Gradiška, Radiom Gradiška, Centrom za socijalni rad Gradiška, Centrom za mentalno zdravlje Gradiška, Lokalnim volonterskim servisom Gradiška.

Određena vrsta saradnje ostvarena je i sa Centrom za socijalni rad Laktaši, Centrom za djecu, mlade i porodicu Laktaši. Ciljnu grupu činila su djece uzrasta od 0 do 21 godine starosti kao i njihove porodice.

* 135 porodica i 232 djece koristilo je pomenutu uslugu u BiH u periodu od 2011.do 2015. godine.

*Tokom 2015.godine, In fondacija je podržala ovaj projekat u četiri udruženja građana: „Porodična mreža” Banja Luka, „Altrust” Mostar, „Naša djeca” Zenica i „Porodični krug”  Bijeljina.

*Tokom 2016. Godine In Fondacija je odlučila uključiti još tri Udruženja: „Udruženje Most“ Gradiška, „Žene sa Une“ Bihać i „Amica Educa“ Tuzla.

 

Dobre strane Porodične grupne koferencije:

  1. predstavlja šansu da porodica sačuva svoj integritet, prepozna da najbolje poznaje sebe i iskaže svoje snage u rješavanju porodičnog problema
  2. model je ekonomičan
  3. ne nosi gotovo nikakave rizike
  4. ne može da šteti
Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.