Skip to main content

Slijedom dva cilja, prije svega kontinuirane podrške Klubovima za traženje posla, koji deluju unutar Zavoda za zapošljavanje RS kroz povezivanje sa različitim akterima koji pružaju mogućnosti za nezaposlene, u vidu zaposlenja, obuke, prekvalifikacije, kurseva, ali i osnaživanja socijalnog preduzeća „Funky Guerrilla“ koje je uspostavljeno uz podršku YEP-a u narednom periodu će se intenzivizirati međusobna saradnja između Udruženja Most, društvenog preduzeća FG Grupa i Biroa za zapošljavanje Gradiška, a za dobrobit nezaposlenih u Gradišci.

Naime, u narednih 12 mjeseci Klub za traženje posla Gradiška će dobiti paket podrške koji se odražava kroz sljedeće:

  • Simulacije intervjua za posao (u trajanju od 12 mjeseci, prema dinamici koju odredi Klub za traženje posla)
  • Stažiranje za maksimalno 3 člana Kluba za traženje posla u trajanju od 3 mjeseca u udruženju Most ili socijalnom preduzeću FG Grupa
  • Osiguranje obuka (naročito kurseva stranih jezika) za 9 polaznika Kluba za traženje posla (3 polaznika za engleski, 3 polaznika za francuski i 3 polaznika za italijanski jezik)
  • 3 prezentacije međunarodnih volontera u Klubu za traženje posla o iskustvima mladih u integraciji na tržište rada u zemljama EU
  • Uključivanje 2 člana Kluba za traženje posla u međunarodne projekte Erasmus, ukoliko budu ispunjavali uslove koji važe prilikom selekcije učesnika
  • Obuka 6 članova Kluba za traženje posla za šivenje/krojenje (obuka u trajanju od mjesec dana)
  • Zaposlenje 2 člana Kluba za traženje posla (iz gornje grupe 6 obučenih)

 

Svi mladi nezaposleni koji su prijavljeni na evidenciji Biroa Gradiška se mogu uključiti u Klub za traženje posla kako bi iskoristili neku od navedenih mogućnosti. Ove aktivnosti predstavljaju obogaćivanje sadržaja Kluba za traženje posla, kako bi se učesnicima ponudila više prilika za unapređenje njihovih vještina, sticanje iskustva i poboljšanje konkurentnosti na tržištu rada. Inače, motivacija za učešće u Klubu je odgovornost voditelja Kluba, odnosno Biroa Gradiška koji implementira Klub od septembra 2011. godine, i postiže zadovoljavajuće rezultate, te je do sada 145 mladih pronašlo posao zahvaljujući Klubu.

Nadamo se da će ove aktivnosti doprinijeti i većoj aktivaciji ali i zaposlenju mladih, te podizanju svijesti nezaposlenih da je socijalno preduzetništvo jedno od rješenja za akutni problem nezaposlenosti mladih.

Klub za traženje posla unutar Zavoda za zapošljavanje je razvijen u sklopu Projekta zapošljavanja mladih uz podršku Vlade Švajcarske.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.