Skip to main content

U Petak, 11.11.2016. održan je prvi intervizijski sastanak na temu: “Razmjena iskustava u implementaciji modela i usluga Porodična grupna konferencija” za novu generaciju PGK u 2016. godini. Sastanku je prisustvovao projektni službeni In Fondacije, Aleksandar Božić, koordinatori projekta iz Tuzle, Bihaća i Gradiške, zajedno sa nezavisnim koordinatorima i inicijatorima (predstavnici Centara za socijalni rad) S obzirom da je prošlo 6 mjeseci od realizacija projekta, koji se realizuje između nevladinih organizacija i Centara za Socijalni rad, cilj sastanka bio je razmjena rezultata ostvarenih u proteklih 6 mjeseci, predstavljanje slučajeva, izazova i dilema sa kojima se susrećemo u realizaciji projekta, kao i da se utvrdi dinamika predstojećih aktivnosti u realizaciji porodičnih grupnih konferencija. Sve organizacije su iznijele pozitivne strane modela porodičnih grupnih konferencija kao i dobar procenat uspješno relizovanih, ali da je neophodno uspostaviti dodatnu saradnju sa školama i drugim ustanovama socijalne zaštite kako bi ovaj model bio prepoznatljiviji.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.