Skip to main content

?Završni događaj projekta „Kada slike govore više od riječi“ realizovan je 19.12.2020. godine putem Zoom platforme, a prisustvovali/e su učesnici/e iz 10 lokalnih zajednica.

Događaj je bio podijeljen u 3 dijela kroz koje smo predstavili radove nastale na radionicama u lokalnim zajendicama, online panel diskusiju o omladinskom aktivizmu i kviz o umjetnosti. ?Učesnici/e su predstavili/e koje su to heroje/heroine radili/e na radioninci u lokalnoj zajednici, predstavili te likove i objasnili proces izrade portreta. Nakon toga je uslijedio panel na kojem su nam se pridružili iskusni omladinski radnici. Na panelu su mladi imali priliku da, na ličnim primjerima, vide kakav je to put od volontera do omladinskog radnika, šta je to što je njih motivisalo na aktivizam.

Usaglasili smo se da umjetnost odlično služi za prenošenje nekih naših poruka, te da se kao takva može iskoristi za promociju i podizanje svijesti kod mladih o omladinskom aktivizmu. Nešto što je proizašlo kao zaključak panel diskusije jeste da u manjim zajednicama nedostaje prilika za uključivanje mladih, odnosno njihovo aktiviranje, ali isto tako primjetan je i manjak motivacije kod mladih kada je u pitanju sam aktivizam.

Za kraj smo imali predah uz kratki kviz o umjetnosti gdje su mladi imali priliku da se podsjete nekih stvari iz oblasti umjetnosti, ali i da nadograde već postojeće znanje o filmskoj, muzičkoj i drugim vrstama umjetnosti.

Ova aktivnost je podržana od strane #BHRI, USAID Bosnia and Herzegovina i IOM Bosnia and Herzegovina #USAIDBIH #USAID #IOMBIH #IOM

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.