Skip to main content

Volontiranje je jedan od načina unaprijeđenja cijele lokalne zajednice te je bitan partnerski odnos između institucija, udruženja i Lokalnog volonterskog servisa. Imajući ovo na umu, LVS Most je ugostio neke od partnera sa kojima smo do sada sarađivali, a koji su potraživali volontere. Okupili smo predstavnike Opštine Gradiška, Centra za socijalni rad, Centra „Mi smo dio vas“, Kulturnog centra te nekoliko najaktivnijih volontera koji su volontirali na različitim volonterskim pozicijama. Predstavnici OKC-a iz Banja Luke bili su facilitatori ovog sastanka i pomogli su nam da dođemo do informacije o potrebi zajednice za volonterskim akcijama.

Krajem maja nas očekuje trening o volonterskom menadžmentu, a i velike volonterske akcije u zajednici. Želimo pomoći organizatorima volontiranja da nauče više o zakonskoj legislativi i radu sa volonterima, volonterima pomoći da uvide na koji način mogu steći znanja i vještine kako bi uticali na razvoj ravnopravnijeg, humanijeg demokratskog društva.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.