Udruženje Most je, u skladu sa svojim principima i zadacima, identifikovalo rad sa mladima kao jedan od najbitnijih područja djelovanja u lokalnoj zajednici.

S obzirom da:

  • mladi predstavljaju jednu od najugroženijih grupa stanovništva;
  • da je obrazovni sistem često neadekvatan i da ne odgovara potrebama mladih;
  • da je postotak nezaposlenosti mladih na rekordnom nivou (2000 mladih od 15 do 30 godina aktivno traži posao na području opštine Gradiška);
    da mladi nemaju priliku da putuju i upoznaju druge kulture;

projektni tim Udruženja je odlučio da uspostavi poseban program Udruženja koji će biti posvećen isključivo rješavanju pitanja mladih sa područja opštine Gradiška.

U skladu sa tim, program za mlade Udruženja Most danas aktivno radi na sledećim oblastima:

Lokalni volonterski servis
Budi muško klub
ERASMUS+
Italian civil service
Neformalno obrazovanje