Skip to main content

U dosadašnjem radu „Udruženje Most“  je svoje aktivnosti usmjeravalo ka mladim i odraslim ljudima. Budući da i djeca zaslužuju našu pažnju i da imamo veliku volontersku snagu u Gradišci, ovog oktobra sa radom kreće Centar za djecu Gnijezdo kao jedna od redovnih aktivnosti „Udruženja Most“. Djeca zaslužuju našu brigu i pažnju, a naša uloga je da ih zaštitimo i podržimo u njihovom rastu i razvoju i tako stvorimo osnove za njihovu bolju budućnost.

Zaduženja u Centru za volontere/ke su raznolika. Aktivnosti volontera zavise od kapaciteta, znanja, sposobnosti i afiniteta volontera/ki. Aktivnosti koje se realizuju u  Centru su: pomoć djeci pri učenju, posjeta kulturnim dešavanjima u gradu, kreativne radionice (slikanje, crtanje, oslikavanje stakla, fotografija, gluma, ples, drama, muzička sekcija i sl.), sportske aktivnosti, razne sekcije, učenje djece praktičnim životnim vještinama, informatika… Pored navedenih aktivnosti volonteri/ke organizuju  radionice o zdravlju, ekologiji i sl. Djeci takođe treba dati priliku da imaju i dio slobodnog vremena koje nije organizovano kako bi se malo odmorili, predahnuli, kao što to rade kući. Volonteri  predstavljaju pozitivan model ponašanja i obično su to mlađi ljudi koji su po uzrastu nešto bliži djeci i stoga imaju važnu ulogu u promovisanju obrazovanja za povećanje šansi za buduća bolja postignuća djece.

Djeci trebamo omogućiti u Centru da se osjećaju sigurno i zaštićeno, da poštujemo njihova osjećanja, da dobiju pohvale i ohrabrenja, da budu nagrađena, da znaju da mogu razgovarati s nekim s kim mogu podijeliti svoja osjećanja i da će ih ta osoba saslušati. Djeci trebamo omogućiti da istražuju, uče, ali ida postoje i granice i pravila ponašanja u Centru. Želimo omogućiti djeci da izrastu u zdrave i odgovorne pojedince, odgovorne i bolje roditelje, te aktivne članove lokalne zajednice.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.