Skip to main content

31.05.2016. godine predstavljene su partnerske aktivnosti JU Centra za socijalni rad i Udruženja Most. Učešće su uzeli predstavnici institucija i udruženja sa kojima je ostvarena uspješna saradnja (osnovne škole sa teritorije opštine Gradiška, Centar za mentalno zdravlje, Stanica javne bezbijednosti Gradiška i drugi). Istaknut je značaj multisektorskog pristupa u oblasti socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma. Takođe definisana je i uloga volontera koji ispred Udruženja Most dva puta mjesečno odlaze u Dnevni centar „Mi smo dio vas“.

Kroz jednu od tačaka dnevnog reda prezentovana je nova usluga Udruženja, koja se odnosi na pomoć i podršku porodicama koje prolaze kroz krizu. Radi se o projektu Porodičnih grupnih konferencija koji finansira IN Fondacija (Fondacija za socijalnu uključenost djece i mladih u BiH) od 1. maja 2016. godine. Zajedno sa stručnim osobljem Centra za socijalni rad Gradiška, ojačaće se socijalne usluge koje je Udruženje počelo pružati unazad devet mjeseci.

Iskorištena je prilika i za evaluaciju rada u okviru Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška koji je podržan od IN Fondacije. Napravljen je osvrt na početke, te su izložene sve nove aktivnosti i rezultati sa korisnicima u dosadašnjem radu. Gnijezdo trenutno broji 25 direktnih korisnika i 15 njihovih drugara koji uzimaju učešće u različitim aktivnostima. Slobodno se može reći da je napredak u radu sa djecom očigledan. Kvalitativni i kvantitativni pokazatelji upućuju na poboljšane socijalne vještine, povećano samopouzdanje i emocionalnu stabilnost djece. Kraj školske godine takođe donosi lijepe vijesti, jer se broj izostanaka značajno smanjio, a sigurni smo da će s ponosom mahati kroz Gnijezdo đačkim knjižicama.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.