Skip to main content

Na području BiH djeluje 13 aktivnih Dnevnih centara za djecu „Gnijezdo“ jedan od njih je i naš dnevni centar koji počinje sa radom od 01.09.2015. Zbog bolje kordinacije centrom, članovi tima udruženja Most koji su angažovani na projektu dnevnog centra „Gnijezdo“ su bili u posjeti kolegama iz Prijedora koji su aktivni već tri godine.

Osoblje Gnijezda u Prijedoru nas je dočekalo raširenih ruku sa već pripremljenim materijalom sa kojim raspolažu. Podijelili su svoja iskustva u radu sa djecom i administracijom. Objasnili su nam nešto više o metodologiji koju koriste i uputili nas u organizaciju i opremanje centra.  Nešto više su nam pričali o saradnji sa školama i Centrom za socijalni rad, na koji način da se uvežemo sa institucijama koje su bitne za pravilno funkcionisanje centra.

Posjeta ce nam doprnijeti u uspostavljanju rada i kordinacije u našem centru ali i ostvarivanju dobre komunikacije sa drugim centrima radi ostvarivanja zajedničkih metoda rada i razmjene iskustva.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.