Skip to main content

Dnevni centri Gnijezdo koji su uspostavljeni u septembru 2015. godine svakih tri mjeseca održavaju intervizijske sastanke. Članovi Gnijezdo tima iz Gradiške imali su priliku da 11.03.2016. godine posjete kolege i korisnike u Stocu. Direktorica IN Fondacije predložila je dnevni red i vodila sastanak na kojem su pored 3 koordinatora našeg Gnijezda prisustvovala 3 koordinatora Gnijezda iz Olova, te 3 koordinatora iz Gnijezda Stolac.

Iskorištena je prilika da se podjele pozitivna iskustva u dosadašnjem radu, ali i da se prezentuju tekući problemi u direktnom radu sa djecom koja koriste usluge dnevnog zbrinjavanja. Nezaobilazno je i prisjećanje svih onih anegdota i bisera koji se pojavljuju u radu sa djecom.  Cilj ovih posjeta nije suvoparno referisanje o statističkim parametrima vezanim za određeni izvještajni period. Trudimo se da kroz neformalni razgovor sa kolegama upoznamo bolje njihovu korisničku grupu, ali i da vidimo koje od njihovih aktivnosti možemo uspješno primjenjivati sa djecom u Gradišci.

Vrijeme predviđeno za sastanak brzo je proletjelo, a mi smo se samo spustili do prostorija Udruženja žena „Orhideja“ gdje smo nastavili druženje uz hercegovačke kulinarske specijalitete.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.