Skip to main content

In fondacija je 26. i 27.04.2017. u Doboju organizovala dvodnevnu obuku za predstavnike škola za iniciranje Porodične grupne konferencije. Model porodične grupne konferencije se realizuje već godinu dana kao projekat u Udurženju Most.
Na obuci je prisustvovalo 13 škola sa područja Tuzle, Bihaća, Mostara, Zenice, Bijeljine i Gradiške. Opština Gradiška imala je predstavnike iz dvije osnovne škole: OŠ „Kozarska djeca“ i OŠ “Danilo Borković“. Učesnici ovog susreta imali su priliku da dobiju informacije o ostvarenim rezultatima PGK u periodi od 2011- 2016 godine. Na ovoj obuci učesnici su u sklopu teorijskog dijela stekli osnovna znanja na koji način primjeniti ovu uslugu u vaspitno-obrazovnoj instituciji, kako motivisati i pripremiti djecu, mlade i njihove porodice na PGK. Teorijski dio bio je potkrijepljen konkretnim primjerima u grupi u kojima smo vidjeli kako i na koji način izgleda porodični susret i koji su to elementi i situacije u kojima treba biti pažljiv i oprezan. Povratna informacija od strane učesnika vezano za održani trening bila je dovoljni motivator da se ovaj model prepozna kao značajan i primjenljiv u vaspitno-obrazovnoj instituciji.

Kako to sve izgleda u praksi možete pogledati na sljedećem videu:

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.