Skip to main content

Dnevni centar Gnijezdo sa svojim radom završava za dva mjeseca, završetkom treće projektne godine. Ovaj projekat je jedan od većih projekata provedenih u našem Udruženju, a specifičan je upravo po tome što je u naše prostorije uveo djecu uzrasta od 6 do 15 godina, što je stvorilo atmosferu mješovite grupe koja imam posebnu razvojnu snagu za mlađe ali i starije korisnike centra.

Nakon tri izuzetno „plodne“ i uspješne godine ovaj projekat se privodi svome kraju. Kako bi smo djecu osnažili i pripremili na završetak našeg rada, pripremili smo „izlaznu strategiju“ za naše mališane u vidu aktivnosti koje za cilj imaju obradu emocija povodom završetka, ali i pripremu za kvalitetno provođenje slobodnog vremena u narednom periodu. Jedna od takvih aktivnosti je i aktivnost „Napiši šta osjećaš“. Pedagoški ishod ove radionice je otvoreno komuniciranje i iskazivanje emocija povodom zatvaranja Dnevnog centra Gnijezdo. Djeca su u vidu pisma pisali kako se osjećaju, koji su njihovi strahovi i očekivanja nakon zavšetka ovog projekta. Na ovaj način prikupili smo informacije o tome šta im je najteže u ovoj situaciji, što će nam služiti kao inspiracija za osmišljavanje sledeće radionice u ovom ciklusu.

Kao završni dio aktivnosti, djeca su uz pomoć užeta napravili mrežu koja je metafora naših odnosa unutar Gnijezda. Klupko užeta smo preko okruglog stola dodavali jedni drugima, dok svako od nas nije dobio jedno parče za držanje. Iako im na početku nije bilo jasno zašto se dodaju sa klupkom, po završetku smo im objasnili da svaka špaga predstavlja naše prijateljstvo, kominikaciju, vezu i bez obzira na zatvaranje Gnijezda njihova mreža ne mora biti prekinuta. Željeli smo da shvate da Gnijezdo nisu prostorije Udruženja, nego oni sami i da prijateljske odnose sa drugarima mogu održati i van tih prostorija. Kao dokaz toga našu „mrežu drugarstva“ smo timskim radom iznijeli napolje, gdje smo sa ponosom i srećom završili ovu radionicu osnaživanja.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.