Skip to main content

Udruženje Most zajedno sa Centrom za Socijalni rad realizovalo je prvu porodičnu grupnu konferenciju  u ponedjeljak 20.6.2016. godine. Konferencija je održana u Udruženju Most. Na konferenciji koja je trajala dva i po sata učesnici su donijeli plan koji  je u najboljem interesu djeteta, a isti je prihvaćen i odobren od strane verifikatora (predstavnika centra za Socijalni rad). Nezavisni koordinator će počevši od avgusta mjeseca (od kada kreće realizacija plana) da prati i kontroliše odluke koje je porodica zajedno sa ostalim učesnicima donijela. Da napomenemo Udruženje Most je od maja mjeseca zajedno sa Centrom za Socijalni rad koji je partner u ovom projektu, krenuo u realizaciju nove usluge, a riječ je o Porodičnoj grupnoj konferenciji.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.