Skip to main content

In Fondacija je u toku mjeseca maja od partnerskih organizacija zamolila prikupljanje materijala o primjerima dobre prakse i standardizaciji modela u školskom okruženju-primjenjivost modela, iskustva, naučene lekcije, dosadašnja zapažanja, potreba za određenim modifikacijama. Sa ovom idejom, Udruženje Most je u toku mjeseca juna 2018. uradilo istraživanje vezano za primjenu modela PGK u školskom okruženju.

U ovom istraživanju učestvovala su tri aktera PGK, a to su: školsko osoblje iz dvije osnovne škole koje su inicirale PGK, roditelji i djeca za koje se PGK održala. Pitanja ovog istraživanja, odnosila su se na iskustva roditelja, djece i školskog osoblja o njihovom iskustvu vezano za PGK, preporukama, prednostima i nedostacima PGK.

Školsko osoblje je mišljenja da teme koje se mogu riješiti na nivou škole su:

-školski neuspjeh, period adaptacije, vršnjačko nasilje, problem sa pažnjom i koncentracijom, problem interpersonalne komunikacije sa nastavnicama, problem komunikacije sa vršnjacima.

Roditelji su mišljenja da im je PGK mnogo pomogla u rješavanju problema koji su imali navodeći značaj zajedničkog okupljanja, te podršku koju su imali od strane porodice i prijatelja. „Značaj je zaista veliki jer je pomogao mom djetetu a i meni kao roditelju da što bolje i kvalitetnije riješimo problem u kojem smo se našli. Narasli smo i izrasli u jednu čvrstu i pozitivnu  zajednicu“.

Ukoliko govorimo o djeci i njihovom mišljenju, djeca su se za vrijeme PGK osjećala prijatno i opušteno. Tokom sastanka najviše su im se dopale teme o kojim su razgovarali, zatim piće i hrana, kao i mogućnost da o svemu mogu razgovarati bez ustručavanja i nelagode (miran i opušten razgovor).

Prednosti PGK Nedostaci PGK
Formiranje i praćenje plana. Kvalitetnije informacije o samom modelu.
Zajedničko okupljanje bitnih osoba u dječijem životu. Kvalitetnije informacije o privatnom vremenu, nije nam bilo najjasnije koje su naše dužnosti i obaveze u tom periodu.
Dijete je u centru dešavanja. Predrasude kako svi problemi trebaju ostati u okviru porodice.
Blagovremeno uključivanje stručnih lica raznih profesija kao i osoba bliskih djetetu. Nepostojanje zakonske regulative.

 

Preporuke se odnose u količini informacija koju učesnici dobijaju i provedenom vremenu od okupljanja. Smatraju da bi se češće trebali okupljati zajedno, a posebno ako je više institucija uključeno u realizaciju plana.Jedna od preporuka odnosi se i na činjenicu da se PGK uvrsti u zakonske okvire kao obavezan oblik pomoći djeci i porodici.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.