Skip to main content

Prethodnu i tekuću kalendarsku godinu obilježila je uspješna saradnja Kluba za traženje posla Gradiška i Udruženja Most. Biro Gradiška organizovao je pored obuke o predstavljanju na tržištu rada i simulaciju razgovora sa poslodavcem. Udruženje Most dalo je svoj stručni doprinos mladim i nezaposlenim osobama. Predrag Borojević, direktor „FG“ Grupe, podijelio je svoja preduzetnička znanja i predstavio mladim osobama izazove sa kojima će se susretati u budućnosti. Psihološku podršku dao je Miroslav Gajić, gdje je kroz konstruktivan dijalog osnažio pojedince da prevaziću određene poteškoće koje su bitne u procesu zapošljavanja. Do sada je obavljeno 5 grupnih simulacija, a 30 omladinaca dobilo je priliku da uzme aktivno učešće u pomenutim aktivnostima.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.