Skip to main content

Predstavnici Udruženja Most bili su 27. februara na javnoj raspravi o prednacrtu Sporazuma o saradnji između Vijeća/ Savjeta ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Javna rasprava održana je u zgradi Skupštine grada Banjaluke, gdje je svako od predstavnika civilnog sektora imao priliku da uzme aktivno učešće i postavi pitanja vezana za prava i obaveze potpisnika Sporazuma.
Uvidom u prednacrt Sporazuma, predložene su obaveze Vijeća ministara BiH koje se odnose na stvaranje podsticajnog okruženja za učešće građana i nevladinih organizacija u svim fazama osmišljavanja i primjene javnih politika iz svoje nadležnosti. S druge strane, jedna od obaveza nevladinih organizacija odnosila bi se na transparentno upravljanje javnim i drugim donatorskim sredstvima, te razvijanje mehanizama samoregulacije koji doprinose ovoj praksi.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.