Skip to main content

U okviru 3. Naučno-stručnog skupa “Otvoreni dani psihologije 2016” u Banja Luci, 16. septembra održao se simpozijum “Nasilje u društvenom kontekstu”. Prvi put učešće je uzelo i Udruženje Most, gdje su u akademskim krugovima izloženi različiti programi djelovanja. Vođeni principima održivog razvoja, predstavljene su aktivnosti koje se odnose na preventivni rad sa ranjivim grupama u lokalnoj zajednici. Akcenat je bio na predstavljanju dva modela rada, Dnevnog centra Gnijezdo Gradiška i Porodičnih grupnih konferencija. Nezaobilazan je bio osvrt na metodologiju rada i finansijsku podršku IN Fondacije. Ulaskom u drugu projektnu godinu otvorila su se pitanja samoodrživosti, ali i unapređenja u prikazu kvalitativnih i kvantitavnih rezultata u radu sa djecom i njihovim porodicama. Tok izlaganja bio je usmjeren na mapiranje prednosti, ali i manjkavosti koje su sastavni dio dnevnog zbrinjavanja. Diskusija nakon prezentacije išla je u prilog dosadašnjem zalaganju zaposlenih i volontera Udruženja Most, te su iz više izvora dobijene pohvale za postignute rezultate u preventivnom radu. Uspostavljanjem formalne saradnje sa predstavnicima katedre socijalne psihologije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, otvorile su se opcije proširenja broja projektnih partnera na državnom nivou.  Više informacija možete pronaći na http://dprs.rs.ba/simpozijum-nasilje-u-drustvenom-kontekstu/.

 

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.