U skladu sa odredbama članova 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/2001), Skupština Udruženja Most  na sjednici održanoj 05.04.2014. godine usvojila je sljedeći

STATUT

Udruženja “Most

Član 1

Opšte odredbe

 • Opšte odredbe
 • Naziv, sjedište i principi rada Udruženja
 • Pravni status, pečat, štambilj i amblem Udruženja
 • Ciljevi i djelatnost Udruženja
 • Članstvo u Udruženju i prava i obaveze članova
 • Organi Udruženja
 • Imovina Udruženja, sticanje i raspolaganje sredstvima udruženja, nadzor i finansiranje djelatnosti Udruženja
 • Izvještavanje o radu, finansijsko izvještavanja, informisanje i javnost rada Udruženja
 • Predstavljanje i zastupanje udruženja
 • Trajanje, spajanje, razdvajanje, transformacija i prestanak Udruženja
 • Sudbina imovine za slučaj prestanka udruženja
 • Druga pitanja od značaja za organizovanje rada Udruženja
 • Izmjene Statuta, prelazne i završne odredbe.