Skip to main content

Udruženje građana Most je uz poršku IN Fondacije krenulo u realizaciju novog projekta koji nosi naziv Porodične grupne konferencije. Riječ je o modelu koji se primjenjuje u radu sa djecom i porodicama u specifičnim životnim ili kriznim situacijama ili u ugrožavajućim okolnostima.
U pitanju je usluga za podršku porodicama koja se razvija i pruža uz partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad Gradiška. U skladu sa ovom uslugom organizovan je trodnevni trening za sedam nezavisnih koordinatora, dvoje predstavnika Centra za Socijalni rad Gradiška (inicijatore) i koordinatora projekta. Trening je održan u hotelu Prijedor u Prijedoru u periodu od 26.4. do 28.4. Ovim treningom ovuhvaćeni su Tuzla, Bihać i Gradiška, a kada je riječ o razvoju ovog modela u BiH ovu uslugu koriste porodice iz Banja Luke, Mostara, Zenice i Bijeljine. Na ovom treningu učesnici su u sklopu teorijskog dijela stekli osnovna znanja na koji način primjeniti ovu uslugu, te su prošli kroz faze Porodične grupne konferencije. Teorijski dio bio je potkrijepljen konkrenim praktičnim primjerima, a riječ je o ostvarivanju kontakta između inicijatora i nezavisnih koodinatora, vrijeme uključivanja inicijatora kao i njihove obaveze i zadaci tokom PGK, organizovanje velike zajedničke konferencije. Zadnji dan treninga bio je posvećen procjeni zadovoljstva korisnika pruženom uslugom, praćenje primjene porodičnog plana kao i follow up evaluacija nakon 2 mjeseca.
Svi učesnici su imali priliku da vide kako ovaj model izgleda u praksi i sigurno su prepoznali njegov značaj u prevenciji određenih problema u svojim lokalnim zajednicama.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.