Skip to main content

Od 25.-27. avgusta 2015. godine, osoblje  Udruženja Most koji su zaposleni na projektu Dnevnog centra „Gnijezdo“ učestvovali su na uvodnom treningu u Tesliću. Trening, koji je dio edukacije zaposlenih u dnevnom centru, je održan od strane IN fondacije iz Banjaluke koja je i donator projekta  „Gnijezdo“.

Na treningu su bili i predstavnici dnevnih centara iz Olova, Stoca. Trening je održan kao pripremna aktivnost koja ima za cilj uspostavljanje jednakih metodoloških  standarda u radu sa djecom u dnevnom centru. Trodnevni trening je obuhvatao osnovne postavke rada centra koje su bile predstavljene iz teorijske i praktične perspektive.

Kroz ovu edukaciju osoblje Dnevnog centra „Gnijezdo“ je prošlo kroz brojne tematske cjeline koje su usko vezane za rad sa djecom u centru, a neke od njih su:  organizacija rada i aktivnosti u centru, participacija djece i uzajamna podrška, rad sa roditeljima, kako prepoznati zanemarivanje djece, te saradnja sa lokalnom zajednicom.

Nakon završenog treninga osoblje je edukovano i osposobljeno za rad sa djecom jer pored njihove stručnosti koju su stekli kroz formalno obrazovanje prošli su i kroz metodologiju i kroz teme koje su dio Dnevnog centra „Gnijezdo“.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.