Skip to main content

Vijesti iz Gnijezda za sedmicu od 04.07.2016. do 08.07.2016.
Saznajte šta smo radili protekle sedmice u Gnijezdu. Ponedeljak je protekao u znaku priprema za priredbu koju planiramo uraditi za roditelje. Uloge za predstavu su podijeljenje. Nećemo vam otkrivati detalje jer to je iznenađenje. Poslije dogovora za priredbu radili smo radionicu koju smo nazvali “pogled kroz dvogled”. Gledajući kroz dvogled dječica koja su bila podjeljenja u dvije grupe su imali zadatak da zapišu sve što vide. Zanimljivo je to što su svi imali isti položaj sa kojeg su gledali kroz dvogled ali ipak su svi vidjeli nešto različito.  Vaspitni cilj ove radionice se oslanja na prihvatanje razlika u pogledu na svijet. jer kroz radionicu su djeca shvatila da je svako od njih  vidio nešto drugačije kroz dvogled iako su svi stajali na istom mjestu. Svako je gledao ono što njega najviše zanima.Tako su i sami uvidjeli da postoji više perspektiva sa kojih možemo sagledati određenu sliku oko nas. Utorak i Četvrtak su dani kojima radimo radionice osnaživanja u skladu sa mjesečnim planom Gnijezda za 7. mjesec, u kojem smo stavili fokus na stariju grupu djece od 10-15 godina. Radionice koje su već održane su bile na temu etiketiranja i upoznavanja samih sebe kropz radionicu “Ko sam ja”.  Radom na osnaživanju starije grupe djece želimo da postignemo jasne rezultate u aspektu razvoja njihovih emocionalnih, kognitivnih, socijalnih kompetencija koje su im potrebne za svakodnevne izazove sa kojima se susreću.
Radionica etiketiranja je imala za cilj da djeca osvijeste koliko često koriste pogrdne nazive za svoje prijatelje, roditelje, nastavnike i druge ljude iz svoje okoline. Etiketiranje je dio njihove svakodnevnice i nisu svjesni koliko etiketa utiče na razvoj njihovih emocija u najosjetljivijem periodu života. Tokom druge radionice “Ko sam ja”,  upoznavali su se sa svojim emocijama i resursima koje oni posjeduju. Trebali su da zavire u same sebe i da opišu ko su oni i kakve oni to vrline i vještine posjeduju.
Srijeda nam je još uvijek dan koji posveđujemo vršnjačkoj edukaciji. To je dan kada se naši ptići pretvaraju u male prenosioce znanja. Ovu srijedu to je bio dječak Danilo koji ima 7 godina, on  je svojim drugarima pričao o sportu koji on najviše voli, o košarci. Pripremio je plakat sa osnovnim informacijama I bio spreman na pitanja svojih vršnjaka. Na kraju Danilove prezentacije su igrali košarke jer to je najbolji način da praktično primjene sva znanja i vještine koje im je Danilo prenio. Već tokom četvrtka smo najavili petak, naš spotski dan. Došao nam je trener Vlado i sa dječicom radio vježbe kordinacije. Koristeći različite rekvizite radili smo malo na sportskoj brzini i vještini i na jednoj veoma bitnoj sportskoj osobini koja se zove disciplina. Sa sportskom disciplinom završavamo i  ove sedmične vijesti iz Gnijezda. Šaljemo vam veliki pozdrav do sledećeg čitanja.

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.