Skip to main content

Sedmične vijesti iz Gnijezda za sedmicu od 25.07.2016.-29.07.2016.
Najviše volimo kada u našem Gnijezdu svaka ideja naših ptića može biti realizovana i trudimo se da svaku ideju čujemo i realizujemo zajedničkim snagama. Tako su ptići protekle sedmice dobili ideju da organizujemo maskembal i izbor za najluđu frizuru. Ponedeljak je bio dan za maskembal a utorak smo se već posvetili frizurama. Sva djeca su došla u Gnijezdo da se maskiraju, iskoristili smo sve materijale koje imamo kako bi svi mogli biti ono što žele. Bio je tu doktor, gusar, Pipi Duga Čarapa, patuljak Mrvica, izviđač i mnogi drugi likovi iz mašte. Drugi dan smo se posvetili pravljenju frizura. Ono što je najzanimljivije, sva djeca su dobila nevidljive diplome kojima smo potvrdili njihvo učešće u našim zanimljiv aktivnostima. Nevidljive diplome su alat koji smo iskoristili da bismo postigli efekat ravnopravnosti kod djece da shvate da je cilj maskembala igra i zabava a ne takmičarski duh. 🙂
Nakon zabavnog programa početkom sedmice, sredina sedmice nam je donijela radionicu osnaživanja za stariju grupu djece od 10-15 godina. Radili su radionicu “Čarobni Vrt”. U Čarobnom vrtu svako dijete može biti ono što zamisli. Voditelj radionice treba da posmatra njihovu reakcije na imaginaciju njih samih u vrtu ali i o tome koliko koje dijete želi da ostvari kontakt sa drugim učesnicima radionice. Ovakva radionica voditelju daje jasniju sliku o odnosima među djecom i o tome koje dijete je ekstrovertne ili introvertne prirode. Sa saznanjima iz radionice vaspitačima je jasnija slika o tome kako da se postave prema kojem djetetu. Tokom radionice za stariju grupu, naši namlađi ptići su uživali u muzici. Svirali smo i pjevali našu pjesmicu o Udruženju Most. Pjesmicu smo napisali a zatim smo zajedno sa našim volonterima uradili i muziku na gitari. Vesela ekipica nije tu stala, nastavili smo pjevati i svirati sve pjesmice koje smo znali. J
U cilj prevenciju rodno zasnovanog nasilja, sa starijom grupom djecom realizovali smo radionicu o društvenim ulogama. Djecu smo podstakli da razvijaju osjetljivost prema rodnim ulogama koje svakodnevno zauzimamo. Krenuli smo sa igrom asocijacija, gdje su djeca trebala da predstave tipična „muška i ženska zanimanja“. Interakcija se nastavila igranjem uloga, pri čemu smo se trudili da prikažemo dvije različite porodice. U jednoj su poslovi jasno podijeljeni na osnovu polne pripadnosti, a drugoj svi članovi domaćinstva podjednako učestvuju u svim aktivnosti. Kroz smijeh i druženje uspjeli smo dočarati različite životne situacije prisutne u većini porodica koje poznajemo. Krenuli smo diskutovati o pogrešnim vaspitnim stilovima koji dovode do usvajanja obrazaca ponašanja koji kasnije mogu dovesti do nasilja. Nadamo se da smo ovom radionicom poslali poruku koja utiče na razvijanje pozitivnih stavova o drugom polu, uz prihvatanje i uvažavanje polnih razlika bez stereotipa.
Kraj sedmice smo začinili sportskim aktivnostima, kao i svaki petak. Ovoga puta smo radili plesni trening. Trening smo započeli zagrijavanjem, zatim smo plesali i završili istezanjem. Sada smo spremni za nove izazove u još jednom ljetnom mjesecu… J

Close Menu

office@nvomost.org

Tel/fax: +387 (0)51 816 401


Spomen park slobode, 78400 Gradiška, RS, Bosna i hercegovina

Sva prava zadržana. Udruženje Most.